Σελίδες

Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου 2014

Μοτίφ - Άτομο!!! Atom - Motif!!!Θα ξεκινήσουμε φίλοι μου, το 2014 με ένα ευκολάκι. "Μοτίφ - Άτομο" το ονόμασα, γιατί μου θυμίζει την δομή του ατόμου, με τον πυρήνα και τα νετρόνια στο κέντρο και τα ηλεκτρόνια να  περιστρέφονται γύρω τους!
Οδηγίες και ορολογίες πλεξίματος με βελονάκι θα βρείτε εδώ:  
Από το διαδίκτυο:From Internet:
Με βελονάκι  Νο3.5, πλέκω 4 αλ. και τα κλείνω σε κύκλο με β.αλ. στο πρώτο αλ.
Using a crochet hook #3.5, ch 4 and join with sl st in first ch to form a ring.

Γύρος 1ος: 1αλ., και 8αρ.γ. μέσα στον κύκλο. Κλείνουμε με β.γ. στο 1ο αρ.γ.
Round 1: ch1, 8sc into the ring, join with sl st in first st.

Γύρος 2ος: 3 αλ.(που μας κάνουν 1 ποδ.) + 1 ποδ. στο ίδιο γ. Συνεχίζουμε πλέκοντας 2 ποδ. σε κάθε γ. Σύνολο 16ποδ.
Round 2: ch3 (counts as a dc), dc in same sc, 2dc in each st around...
Κλείνουμε με β.γ. στο 3ο αλ. από τα 3 αρχικά αλ. του 2ου γύρου που μας έκαναν το πρώτο ποδ.
...join with sl st in third st of beg ch (16 dcs)
Γύρος 3ος: 3αλ. και αρ.γ. στο 2ο γ.( 2αλ. και αρ.γ. σε κάθε γ.) Κλείνουμε με β.γ.στο πρώτο γ. του πρώτου διαστήματος
Round 3: ch3, sc in next st, *ch2, sc in next*, repeat ** to end, sl st in first st of beg ch...
σύνολο 16 διαστήματα από 2αλ.
...(16 ch2-spaces) 
Γύρος 4ος: 1β.γ. στο 2ο αλ. του πρώτου διαστήματος, αρ.γ. μέσα στο πρώτο διάστημα και πλέκουμε 3αλ. 
Round 4: sl st in the second st of beg ch, sc into the first space, *ch3, sc in next space*...
στερεώνουμε με αρ.γ. στο 2ο διάστημα, (3αλ.και  αρ.γ. σε κάθε διάστημα.....)
repeat ** to end...


Σύνολο 16 διαστήματα από 3αλ. Κλείνουμε με β.γ.στην αρχή του πρώτου διαστήματος του 4ου γύρου
(13 ch3-spaces). Join with sl st in the beg of first space.
Γύρος 5ος: 2β.γ. στο πρώτο διάστημα του 4ου γύρου,
Round 5: 2 sl sts in the first space of round 4...
πλέκουμε 4αλ.
ch 4, repeat to end...
Σύνολο 16 διαστήματα από 4αλ.
(16 ch4-spaces)

Κλείνουμε με β.γ.
Join with sl st.
Γύρος 6ος: Σύνολο 16 διαστήματα από 5αλ.
Round 6: Likewise... 16 ch5-spaces
Γύρος 7ος: Σύνολο 16 διαστήματα από 6αλ.
Round 7: 16 ch6-spaces
Γύρος 8ος: Σύνολο 16 διαστήματα από 7αλ. και θα τα πλέξουμε ενώ θα ενώνουμε το μοτίφ με τα υπόλοιπα για να δημιουργήσουμε το πλεκτό που επιθυμούμε ( εσάρπα, κασκόλ, ριχτάρι κ.λ.π.) (δείτε σημείωση στο τέλος της ανάρτησης). Πλέκουμε 3β.γ. στο πρώτο διάστημα του 7ου γύρου και περνώντας το νήμα μέσα από αυτό 
Round 8: This round will end with 16 ch7-spaces. Along with thw round we will join the motifs together, forming the desired creation (shawl, scarf, throw etc...) (see note at the end of the post). Do 3 sl sts in the first space of round 7, yo...

πλέκουμε 1αρ.γ.
...do 1 sc...
*3αλ., 1β.γ.στο διάστημα (με 7αλ.) του τελευταίου γύρου(8ου) του άλλου μοτίφ, 3αλ., 1β.γ. στον 7ο γύρο του μοτίφ που πλέκουμε* επαναλαμβάνουμε άλλες 2 φορές,
*ch3, sl st in the ch7-space of last round (8th) of the other motif, ch3, sl st in the ch6-space of the first motif*, repeat ** two times...και συνεχίζουμε τελειώνοντας τον 8ο γύρο, τον τελευταίο δηλαδή, που αποτελείται από 7αλ. το κάθε διάστημα.
 ...and continue the 8th round, which ends up with 16 ch7-spaces...
Κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, βουτώντας δηλ. το βελονάκι ανάμεσα στα δύο διαστήματα
...by drawing a loop from the sc between the spaces...

 Φέρνουμε την θηλιά, πίσω,
...then bring the loop up...
 κόβουμε το νήμα, το περνάμε μέσα από την θηλιά,
cut the yarn, pull it through the loop
τραβάμε για να στερεωθεί  
and pull tight to close.
Σημείωση: Εννοείται πως θα πρέπει να πλέξουμε ένα ανεξάρτητο μοτίφ από 8 γύρους το οποίο θα αποτελέσει το αρχικό μοτίφ πάνω στο οποίο θα ενωθούν τα υπόλοιπα.
Ένα δείγμα, ημιτελές βέβαια, 
Note: You'll need to do a motif with 8 rounds (that means 16 ch7-spaces at the end). This will be the starter motif on which all the other motifs will be joined, as described above.
And that's a sample of a half-done project, waiting for another skein of yarn to arrive...

 εν αναμονή της ολοκλήρωσης, γιατί μου τελείωσε αυτό το νήμα και εύχομαι να το βρω και να μην χρειαστεί να το παραγγείλω, γιατί θα καταφύγω κι εγώ στις οδηγίες μου για να το ξαναθυμηθώ!