Σελίδες

Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Χριστουγεννιάτικο στολίδι - Christmas ornament


Ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι που αποτελείται από 2 λουλούδια crochet, 1 μπάλα από φελιζόλ 5cm και 3 σειρές από χάντρες. 
Here's a Christmas ornament which consists of 2 chocheted flowers, 1 styrofoam ball 5cm and 3 beaded chains.
 Κόκκινο νήμα ή ένα άλλο χρώμα που προτιμάτε.
Red yarn or any other color you prefer.
1ος Γύρος: 6αλ.
Round 1: ch 6.

2ος Γύρος: κλείνουμε σε δαχτυλίδι με β.γ. και πλέκουμε 1αρ.γ.
Round 2: join with sl st in first st to form a ring.

3ος Γύρος: μέσα στον κύκλο πλέκουμε 8αρ.γ.
Round 3: 8 sc into the ring.

4ος Γύρος: σε κάθε γ. πλέκουμε από 2αρ.γ. σύνολο 16αρ.γ.
Round 4: 2 sc in each st of last round (16scs in total).

5ος Γύρος:  1αρ.γ. *3αλ. πηδάμε 1γ.+1αρ.γ.* x 7 φορές από*-* σύνολο 8 διαστήματα από 3αλ.
Round 5: 1 sc, *ch 3, skip 1 st, 1 sc in next*, rep. ** 7 times (8 3-ch spaces in total)

6ος Γύρος: 1ο πέταλο: σε κάθε διάστημα των 3αλ. πλέκουμε, *1αρ.γ.+1μ.ποδ.+3ποδ.+1μ.ποδ.+1αρ.γ.* επαναλαμβάνουμε σε κάθε διάστημα 7φορές,
Round 6: First petal: in each 3-ch space: *1sc, 1hdc, 3dcs, 1hdc, 1sc*, rep. ** into each space,

σύνολο, 8 πέταλα 
8 petals in total
7ος Γύρος: γυρίζουμε την τελευταία θηλιά, στην πίσω μεριά του πλεκτού
Round 7: turn the last loop at the back side

κάνουμε β.γ. στο πρώτο αρ.γ.του τελευταίου γύρου.
sl st to the first sc of the last round.
 πλέκουμε 1αρ.γ. στο γ. που είχαμε πηδήξει, στο πρώτο πέταλο.
sc to the st that we skipped of the first petal.


8ος Γύρος: Πλέκουμε πάλι 8 διαστήματα από 3αλ. όπως στον 5ο γύρο, αλλά τα αρ.γ. τα κάνουμε τώρα στο κενό γ. ανάμεσα σε κάθε πέταλο του 6ου γύρου
Round 8: make again 8 3-ch spaces, just like in round 5, in each skipped st of round 5.


9ος Γύρος: Πλέκουμε κάθε πέταλο όπως το πρώτο πέταλο δηλ. 
1αρ. γ.+1μ.ποδ.+3ποδ+1μ.ποδ.+1αρ.γ. 
Round 9: *1sc, 1hdc, 3dcs, 1hdc, 1sc*, rep ** into each 3-ch space.
και κόβουμε το νήμα
...cut the yarn
10ος Γύρος: Βουτάμε το βελονάκι ανάμεσα στις θηλιές του δεύτερου ποδ. 
Round 10: Make a new loop with the new yarn and insert hook into the base of the 2nd dc of the petal.


τραβάμε νήμα και πλέκουμε 1αρ.γ+5αλ.και 1αρ.γ. στο κεντρικό ποδ. του επόμενου πέταλου
*1sc, 5ch, 1sc*, rep ** into the base of the 2nd dc of each petal
 έχουμε σύνολο 8 διαστήματα από 5αλ.
8 5-ch spaces in total.

11ος Γύρος: Πλέκουμε πέταλα όπως και προηγουμένως δηλ.1αρ.γ+1μ.ποδ+3ποδ.+1μ.ποδ.+1αρ.γ.
Round 11:*1sc, 1hdc, 3dcs, 1hdc, 1sc* in each space.

σύνολο 8 πέταλα.
8 petals in total.
Πλέκουμε 2 όμοια λουλούδια.
Make two of these flowers.

12ος Γύρος: Ενώνουμε 2 λουλούδια μεταξύ τους περνώντας το νήμα ανάμεσα στα πέταλα των 2 λουλουδιών με αρ.γ.
Round 12: Join these two flowers with scs through their petals. 
 Να το στολίδι μας!
Our ornament is ready!

πλέκουμε στην κορυφή όσα αλ. θέλουμε για να το κρεμάσουμε και στη βάση, 3 σειρές από χάντρες της αρεσκείας μας! 
You can make a chain to hang it and decorate the bottom as you like with beads