Σελίδες

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Rainbow flower!!! - Part 3 - How to join the motifs!

Μια εικόνα = χίλιες λέξεις! - Νo comments!
Συνεχίζουμε από:http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/09/rainbow-flower-part-2.html  
Continue from:http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/09/rainbow-flower-part-2.htmlΤρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Rainbow flower!!! - Part 2

Συνεχίζουμε από το πρώτο μέρος: http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/09/rainbow-flower-part-1.html
Continue from: http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/09/rainbow-flower-part-1.html

Γαϊτανάκια (γ) ή αλυσιδάκια

Είναι οι θηλιές. Εκεί που βουτάς το βελονάκι. Γαϊτανάκι αρχής (γ.α) είναι η πρώτη θηλιά  για να ξεκινήσει το πλεκτό.

Ζετέ

Είναι το ρίξιμο της κλωστής, όταν παίρνουμε κλωστή με το βελονάκι. Εγώ το λέω “βουτάω κλωστή”

Γαϊτανάκια στον αέρα (γ.α)

US: Chain (ch) – UK: Chain (ch)
Η γνωστή αλυσίδα.  Το βελονάκι είναι περασμένο σε ένα γαϊτανάκι (θηλιά), ζετέ στο βελονάκι, τραβάς το βελονάκι και το περνάς μαζί με το ζετέ μέσα από το γαϊτανάκι.

Βουβά γαϊτανάκια (β ή β.γ.)

US: Slip stitch (sl st) – UK: Slip stitch (sl st)
Μπήξτε το βελονάκι σε 1 γαϊτανάκι, ζετέ στο βελονάκι, τραβήξτε το ζετέ να περάσει μέσα από τα 2 γαϊτανάκια που έχετε στο βελονάκι.

Αριχτά γαϊτανάκια (αρ)

US: Single Crochet (sc) – UK: Double Crochet (dc)
Μπήξτε το βελονάκι σε 1 γαϊτανάκι, ζετέ στο βελονάκι, τραβήξτε θηλιά, ζετέ στο βελονάκι, περάστε το ζετέ μέσα από τις δύο θηλιές.

Μισό ποδαράκι (1/2 πδ)

US: Half Double Crochet (hdc) – UK: Half Treble (htr)
Ζετέ στο βελονάκι, μπήξτε σε 1 γαϊτανάκι, ζετέ στο βελονάκι, τραβήξτε θηλιά, ζετέ στο βελονάκι και κλείστε τις 3 θηλιές που έχετε στο βελονάκι.

Ποδαράκι (πδ)

US: Double crochet (dc) – UK: Treble (tr)
Ζετέ στο βελονάκι, μπήξτε σε 1 γαϊτανάκι, τραβήξτε θηλιά, ζετέ στο βελονάκι, κλείστε τις 2 θηλιές, κλείστε τις άλλες 2 θηλιές.

Διπλό ποδαράκι (2πλο πδ)

US: Triple Crochet ή Treble (trc) – UK: Double Treble (dtr)
2 ζετέ στο βελονάκι, μπήξτε σε 1 γαϊτανάκι, τραβήξτε θηλιά, ζετέ στο βελονάκι, κλείστε 2 θηλιές, ζετέ στο βελονάκι, κλείστε άλλες  2 θηλιές, ζετέ στο βελονάκι, κλείστε τις 2 τελευταίες θηλιές.

Τριπλό ποδαράκι (3πλο πδ)

US: Double treble (dtr) – UK: Triple treble (ttr)
3 ζετέ στο βελονάκι και κλείστε 2-2 τις θηλιές όπως στο διπλό ποδαράκι

Είχαμε σταματήσει στον 15 γύρο, (7αρ.γ.+2αρ.γ.) σύνολο 81αρ.γ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν σαν αρχή τα τελευταία 2αρ.γ. πλέκουμε το πέταλο γ' ως εξής: 

Last time, we stopped at round 15 (7sc + 1inc) with 81scs in total. Starting from the last inc, work petal C as follows:
 *(1/2 πδ+1 πδ +3 2πλα πδ+1 πδ+1/2 πδ+2 αρ.γ.)*

*(1hdc + 1dc + 3 trc + 1dc + 1hdc + 1inc)* 1inc=1sc+1sc
Σημείωση: τα 2 αρ.γ. θα προσέξουμε να πέφτουν επάνω στις αυξήσεις του 15ου γύρου!

Note: incs should be right above and into the incs of round 15!
επαναλαμβάνουμε από * σε* και πλέκουμε άλλα 8 πέταλα, σύνολο 9 πέταλα.

Repeat * to *, crocheting 9 petals in total.
στο τελευταίο πέταλο θα σταματήσουμε στο 1/2 πδ. αφού σαν αρχή ξεκινήσαμε με τα 2αρ.γ. του 15ου γύρου.

The last petal should stop at the second hdc, since we started with the inc of round 15.

μπήγουμε το βελονάκι στο πρώτο αρ.γ. της αρχής και...

Pull your hook away from the loop, insert it into the next st and…
φέρνουμε τη θηλιά στο πίσω μέρος του μοτίφ.

…draw the loop bringing it to the back of the motif.


περνάμε στη θηλιά το νήμα και στερεώνουμε.
Yarn over, pull the yarn through the loop and bind off.


το κρύβουμε επιμελώς...
Work away the yarn tail…
και...

and…
κόβουμε το περίσσευμα.
…cut the rest of it.

Πλέκουμε την αλυσίδα στο τελείωμα του 15ου γύρου και στη βάση των πετάλων γ'
Make a chain around round 15, at the bottom of C petals for a nice touch.
Πώς θα κάνουμε τετράγωνο, το στρογγυλό μοτίφ:
Now, how to make the square under the circular flower:
1ος γύρος: Αλλάζουμε χρώμα και δουλεύουμε στην πίσω μεριά του πλεκτού. Μπήγουμε το βελονάκι στη βάση του μεσαίου 2 πλού πδ του πέταλου γ', προσέχοντας να μην πειράξουμε την αλυσίδα.

Round 1: Change color and turn your work so that the back side is facing you. With a sl st already in your hook, insert it at the bottom of the trc in the middle, careful not to touch the chain…
και στερεώνουμε με β.γ.

…and make a sl st to secure.
πλέκουμε 6 αλ. και ενώνουμε με β.γ. πάλι στο μεσαίο 2 πλό πδ από το πέταλο γ'

ch 6 and join, with sl st, again at the trc in the middle.


Πλέξαμε 9 διαστήματα από 6αλ. στερεώνοντας σε κάθε πέταλο γ'
Repeat around so you have 9 ch6-spaces in total.
2ος γύρος: Σε κάθε διάστημα, πλέκουμε από 8αρ.γ.

Round 2: make 8sc into each ch6-space.
σύνολο 72αρ.γ.

72scs in total.
3ος γύρος: Βουτώντας το βελονάκι σε κάθε αρ. γ. του 2ου γύρου, πλέκουμε από 1 πδ.

Round 3: make 1dc in each st around.


Σύνολο 72πδ.
Στο σημείο αυτό θα ακολουθήσετε ακριβώς τις οδηγίες από εδώ http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/08/peace-sign-pattern-part-2.html
And continue your square, following the instructions from here: http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/08/peace-sign-pattern-part-2.html

για να έχετε αυτό το αποτέλεσμα!

so that your final work look like this!

Συνεχίζεται με την ένωση των μοτίφ σε μαξιλάρι ή κουβέρτα!
http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/09/rainbow-flower-part-3-how-to-join-motifs.html 

To be continued… how to join the motifs into a cushion case or a blanket!http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/09/rainbow-flower-part-3-how-to-join-motifs.html