Σελίδες

Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Rainbow flower!!! - Part 1  Γαϊτανάκια (γ) ή αλυσιδάκια

Είναι οι θηλιές. Εκεί που βουτάς το βελονάκι. Γαϊτανάκι αρχής (γ.α) είναι η πρώτη θηλιά  για να ξεκινήσει το πλεκτό.

Ζετέ

Είναι το ρίξιμο της κλωστής, όταν παίρνουμε κλωστή με το βελονάκι. Εγώ το λέω “βουτάω κλωστή”

Γαϊτανάκια στον αέρα (γ.α)

US: Chain (ch) – UK: Chain (ch)
Η γνωστή αλυσίδα.  Το βελονάκι είναι περασμένο σε ένα γαϊτανάκι (θηλιά), ζετέ στο βελονάκι, τραβάς το βελονάκι και το περνάς μαζί με το ζετέ μέσα από το γαϊτανάκι.

Βουβά γαϊτανάκια (β ή β.γ.)

US: Slip stitch (sl st) – UK: Slip stitch (sl st)
Μπήξτε το βελονάκι σε 1 γαϊτανάκι, ζετέ στο βελονάκι, τραβήξτε το ζετέ να περάσει μέσα από τα 2 γαϊτανάκια που έχετε στο βελονάκι.

Αριχτά γαϊτανάκια (αρ)

US: Single Crochet (sc) – UK: Double Crochet (dc)
Μπήξτε το βελονάκι σε 1 γαϊτανάκι, ζετέ στο βελονάκι, τραβήξτε θηλιά, ζετέ στο βελονάκι, περάστε το ζετέ μέσα από τις δύο θηλιές.

Μισό ποδαράκι (1/2 πδ)

US: Half Double Crochet (hdc) – UK: Half Treble (htr)
Ζετέ στο βελονάκι, μπήξτε σε 1 γαϊτανάκι, ζετέ στο βελονάκι, τραβήξτε θηλιά, ζετέ στο βελονάκι και κλείστε τις 3 θηλιές που έχετε στο βελονάκι.

Ποδαράκι (πδ)

US: Double crochet (dc) – UK: Treble (tr)
Ζετέ στο βελονάκι, μπήξτε σε 1 γαϊτανάκι, τραβήξτε θηλιά, ζετέ στο βελονάκι, κλείστε τις 2 θηλιές, κλείστε τις άλλες 2 θηλιές.

Διπλό ποδαράκι (2πλο πδ)

US: Triple Crochet ή Treble (trc) – UK: Double Treble (dtr)
2 ζετέ στο βελονάκι, μπήξτε σε 1 γαϊτανάκι, τραβήξτε θηλιά, ζετέ στο βελονάκι, κλείστε 2 θηλιές, ζετέ στο βελονάκι, κλείστε άλλες  2 θηλιές, ζετέ στο βελονάκι, κλείστε τις 2 τελευταίες θηλιές.

Τριπλό ποδαράκι (3πλο πδ)

US: Double treble (dtr) – UK: Triple treble (ttr)
3 ζετέ στο βελονάκι και κλείστε 2-2 τις θηλιές όπως στο διπλό ποδαράκι
 Πλέκουμε 6αλ. 
Ch 6
 και κλείνουμε σε κύκλο με β.γ. στο πρώτο αλ.
sl stitch in 1rst sc to join

1ος γύρος:  Πλέκουμε 9 αρ.γ. βουτώντας μέσα στον κύκλο και κλείνουμε με β.γ. στο πρώτο αρ.γ.
Round 1: work 9 sc into the ring and join with sl st in the 1rst sc of the round
2ος γύρος:  3αλ. που μας κάνουν 1πδ.στο πρώτο αρ.γ., 1πδ. στο ίδιο αρ.γ.και σε κάθε αρ.γ. από 2πδ.     Έχουμε σύνολο 18πδ.και κλείνουμε στο πρώτο αρ.γ. με β.γ.
 Round 2: ch 3 (count as 1rst dc), dc into the same sc, 2 dc into the rest scs, join. (18dcs)
3ος γύρος: 3αλ. στο πρώτο πδ. του 2ου γύρου, *2αλ., πηδάμε 1γ., 1πδ.*επαναλαμβάνουμε 8 φορές το διάστημα αυτό ( 1πδ.+2αλ.+1πδ.)
Round 3: ch 3 (count as dc), *ch 2, skip 1sc, dc into the next sc*, rep ** 8 times, join. (9 spaces)

 έχουμε τώρα 9 διαστήματα από (1πδ.+2αλ.+1πδ.), κλείνουμε με β.γ.στο γ. από το  πρώτο πδ.
 4ος γύρος: πέταλο α' = (1αρ.γ.+1μ/πδ.+1πδ.+1 2πλο πδ+1πδ.+1μ/πδ+1αρ.γ)
Round 4: petal A = (1sc + 1hdc + 1dc + 1trc + 1dc + 1hdc + 1sc)

 πλέκουμε 1 πέταλο α' σε κάθε διάστημα, σύνολο 9 πέταλα α'.
Crochet one petal A into each space (9 A petals)
5ος γύρος: πώς πλέκουμε την διακοσμητική αλυσίδα επάνω στα πδ: κάνουμε την αρχική θηλιά στο βελονάκι και έχοντας το νήμα κάτω από το πλεκτό, 
Round 5: How to crochet the chain around the flower:
 την τραβάμε στην επιφάνεια,
 βουτώντας το βελονάκι ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο πδ. τραβάμε νήμα
  και το περνάμε μέσα από την αρχική θηλιά
 συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο, τραβώντας νήμα ανάμεσα από τα πδ. και περνώντας το μέσα από την προηγούμενη θηλιά.
 κλείνουμε φέρνοντας την τελευταία θηλιά στο πίσω μέρος του πλεκτού όπου την σταθεροποιούμε προσέχοντας να μην την σφίξουμε πολύ, κόβουμε το νήμα και το κρύβουμε επιμελώς με την βελόνα μας.
6ος γύρος: αλλάζουμε χρώμα, κάνουμε πάλι αρχ. θηλιά στο βελονάκι και  από την ανάποδη του πλεκτού,την περνάμε σε ένα τυχαίο πδ. και κλείνουμε με β.γ.  
 Roun 6: Change color, make a loop, turn the flower,
 πλέκουμε 6αλ. σε κάθε διάστημα ανάμεσα στα πδ. σύνολο 9 διαστήματα από 6αλ.
and chain 6 sc into each dc from round 3 (9 ch6-spaces)

7ος γύρος: πέταλο β' = ( 1αρ.γ.+1μ/πδ+1π.+3 2πλα πδ+1πδ.+1μ/πδ+1αρ.γ.)
Round 7: petal B = (1sc +1hdc + 1dc + 3trc + 1dc + 1hdc + 1sc)

  πλέκουμε από 1 πέταλο β' σε κάθε διάστημα, σύνολο 9 πέταλα β'
 Crochet one petal B into each space (9 B petals)

 έχουμε ένα 2πλό 9πέταλο λουλούδι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σε πολλές εφαρμογές 
Now we've got a double 9 petal flower which we can use on many many  craftworks
 8ος γύρος: αλλάζουμε χρώμα και γυρνώντας το λουλούδι από την πίσω πλευρά πλέκουμε από ένα αρ. γ. στο πίσω στυλάκι από τα 18γ. του 2ου γύρου,
Round 8: Change color and turn the flower. Crochet a sc in each dc of round 2,
 σύνολο 18 αρ.γ, κλείνουμε με β.γ. στο πρώτο αρ.γ.
join into the 1rst sc (18 scs)
9ος γύρος: πλέκουμε 1αρ.γ.+1αλ+1αρ.γ+.....σύνολο 36 αρ.γ. 
Round 9: Work *1sc, ch1*,  rep **, join (36scs)
 
10ς γύρος: επαναλαμβάνουμε τον 9ο γύρο 
Round 10: Rep round 9.
11ος γύρος:  χωρίζουμε σε 9 διαστήματα από 4 αρ.γ. το κάθε ένα και κάνουμε αυξήσεις, (3αρ.γ.+2αρ.γ. στο 4ο γ.)και βάζουμε σημαδάκια για να μην μπερδευόμαστε, σύνολο 45αρ.γ.
 Separate the last round into 9 spaces (I used straps of yarn as markers) and work *1sc in next 3 sts, 2sc into next*, rep **, join (45 scs)
 12ος γύρος: (4αρ.γ.+2αρ.γ.) σύνολο 54αρ.γ.
Round 12: *sc into next 4 sts, 2sc into next st*, rep ** (54 scs)
13ος γύρος: (5αρ.γ.+2αρ.γ) σύνολο 63αρ.γ.
Round 13: *sc into next 5 sts, 2sc into next st*, rep ** (63 scs)
14ος γύρος: (6αρ.γ.+2αρ.γ.) σύνολο 72αρ.γ.
Round 14: *sc into next 6 sts, 2sc into next st*, rep ** (72 scs)
15ος γύρος: (7αρ.γ.+2αρ.γ.) σύνολο 81αρ.γ.
Round 15: *sc into next 7 sts, 2sc into next st*, rep ** (81 scs) 

Αν θέλουμε σταματάμε κι εδώ το λουλούδι μας, αλλά εγώ θα το συνεχίσω στην επόμενη ανάρτηση: http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/09/rainbow-flower-part-2.html), γιατί διαφορετικά θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και κουραστική!
To be continued...  http://ergahandmade.blogspot.gr/2013/09/rainbow-flower-part-2.html

15 σχόλια:

 1. Τι λατρευτή ανάρτηση !!
  Πολύ χαίρομαι που με τις οδηγίες σου θα καταφέρω
  να πλέξω λουλουδάκια, γιατί μου τα έφτιαχνε η
  μητέρα μου και την έχασα..
  Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τι λατρευτή ανάρτηση !!
  Πολύ χαίρομαι που με τις οδηγίες σου θα καταφέρω
  να πλέξω λουλουδάκια, γιατί μου τα έφτιαχνε η
  μητέρα μου και την έχασα..
  Να είσαι καλά, καλό ξημέρωμα !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σ' ευχαριστώ πολύ Ράνια μου για όλα σου τα σχόλια και χαίρομαι που... συμβάλλω, λίγο, στη θύμηση της μαμάς σου! να είσαι καλά να τη θυμάσαι! Φιλάκια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πρωτότυπο και ξεχωριστό το πανέμορφο λουλούδι σου. Περιμένω τη συνέχεια - Καλημέραααα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Πιστή στις οδηγίες σου έπλεξα κι ατό το λουλουδάκι, το οποίο είναι πανέμορφο. Έκανα μια μικρή παραλλαγή όμως.......τα 9 πέταλα β' τα έπλεξα από την ανάποδη πλευρά και τώρα όταν κοιτάς το λουλούδι αυτά τα πέταλα φουσκώνουν λίγο και τα πρώτα πέταλα α' κάθονται πάνω τους. Θα το ανεβάσω σε λίγο για να μου πεις τη γνώμη σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πολύ αναλυτικές οι οδηγίες και πολύ χρήσιμες, το ξεκινάω τώρα κιόλας!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Πολύ όμορφα τα λουλούδια και πολύ ενημερωτικές οι οδηγίες σου! Καλή εβδομάδα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Θαρρώ,πως δεν υπάρχει άνθρωπος που να μη θαυμάζει τα λουλούδια,κι επίσης κανείς που δε θα ερωτευτεί την ανάρτησή σου!!!!!
  Πανέμορφα άνθη και οδηγίες κατατοπιστικότατες!
  Μπράβο,Κατερινιώ!
  Καλή συνέχεια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Όμορφα μοτίφ και οι οδηγίες σου κατατοπιστικότατες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ φίλες μου για τα σχόλιά σας! είμαι πολύ χαρούμενη που σας αρέσει το μοτίφ μου και οι οδηγίες! περιμένετε την συνέχεια σύντομα! φιλάκια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Τι όμορφα πράγματα φτιάχνεις!Σε βρήκα από το myeasycrochet.blogspot.gr και έχω ενθουσιαστεί!Έκτος από το ότι είναι όμορφα δίνεις και πολύ καλές οδηγίες!Ανυπομονώ για την επόμενη ανάρτησή σου κ ελπίζω να τα λέμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Καλώς όρισες Ady και σ΄ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια! Φυσικά και θα τα λέμε με μεγάλη μου χαρά! Πηγαίνω στο blog σου για να γίνω φίλη σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ωραία τα δημιουργήματα και το tutorial σου! Κρίμα που εγώ δεν είχα ποτέ καλή σχέση με το βελονάκι. Αλυσίδες να σου φτιάξω όσα χιλιόμετρα θες! Μέχρι εκεί φτάνει η χάρη μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. υπέροχη,αναλυτικότατη ανάρτηση,ευχαριστώ πολύ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Voce não tem como traduzir para o Português teus trabalhos? Amei a flor e como você foi mostrando. Obrigada.Bjs

  ΑπάντησηΔιαγραφή