Σελίδες

Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015

Πώς πλέκουμε μαγικό δαχτυλίδι! How To Make A Crochet Magic Ring!

 

Βήμα 1: Μδ: Τυλίγουμε δύο φορές το νήμα στο μεσαίο δάχτυλο και το συγκρατούμε με τον δείκτη και τον αντίχειρα.
Step 1: Mr: Wrap the yarn around your middle finger, twice and hold it with your thumb

Βήμα 2: Μπήγουμε το βελονάκι και στις δύο θηλιές.
 Step 2: Put the hook through the loops
και τραβάμε νέα θηλιά.  
and pull through a new loop
Βήμα 3: Νήμα στο βελονάκι, 
Step 3: Hook more yarn,
και έχουμε νέα θηλιά στο βελονάκι(αλ.)  
pull through the loop on your hook
και 3αλ.    and ch 3
Συνεχίζουμε σύμφωνα με τις οδηγίες του πατρόν μας.
 Continue as your patterns instructs you


Τραβάμε την άκρη του νήματος για να κλείσει το δαχτυλίδι.  
Pull yarn end to seal circle. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου