Σελίδες

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Crochet blanket + Diagrams + Free Pattern


Diagram
= slip stitch
= chain stitch
= single crochet in stitch
= double crochet around the chain-space/chain-stitch ring
= double crochet in stitch
= treble crochet around the chain-stitch ring
= 3 double treble crochets worked together as follows: Work 3 double treble crochets in the stitch – but wait with the last yarn over and pull through on all these double treble crochets, then pull the last yarn over through all 4 loops on the hook
= 4 chain stitches, form them to a ring with 1 slip stitch in the first chain stitch – see point on circle, the round starts and finishes here
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου