Σελίδες

Σάββατο, 20 Απριλίου 2013

Πώς πλέκεται η "ωραία πεταλούδα"

Γεια σας φίλοι μου! Αυτής της πεταλούδας τις οδηγίες θα πούμε σήμερα, γι αυτό διάλεξα και πιο ζωντανά και χαρούμενα χρώματα. Το νήμα δηλαδή είναι πολύχρωμο και έρχονται μόνες τους οι αποχρώσεις!
Αρχικά θα σας γράψω κάποιες συντομογραφίες για να μην αναφέρω ολόκληρες τις λέξεις των συμβόλων, που είναι  ενοχλητικό και για μένα αλλά κυρίως για σάς που διαβάζετε συνεχώς τις επαναλαμβανόμενες οδηγίες. 
αλ.(ch)= αλυσιδάκι
β.γ.(sl.st.)= βουβό γαϊτανάκι
α.γ.(sc) = άρριχτο γαϊτανάκι
π.(dc)= ποδαράκι
μ.π.(hdc)= μισό ποδαράκι
δ.π.(tr)= διπλό ποδαράκι
τρ.π.(dtr)= τριπλό ποδαράκι
στλ.(st)= στυλάκι
Με βελονάκι 4,5 Νο πλέκω 8 αλ.(ch) και με β.αλ.(sl st) κλείνουμε σε κύκλο.
1ος γύρος:  Στη συνέχεια  3 αλ.(ch) που μας κάνουν 1 π.(dc) 
άλλα 23 π.(dc) σύνολο δηλαδή 24 μαζί με τα πρώτα 3 αλ.και κλείνουμε με β.αλ.(sl st) στο αρχικό π.(dc) δηλαδή στα πρώτα 3 αλ.(ch).
2ος γύρος: Πλέκουμε 3αλ.(ch) για το πρώτο π.(dc), 3 αλ.(ch), πηδάμε 1 στλ.(st), 1π.(dc), 3 αλ.(ch), πηδάμε 1 στλ.(st), 1π.(dc) μέχρι να έχουμε σύνολο 9 π.(dc) και 8 διαστήματα από 3 αλ.(ch) 
3ος γύρος: Γυρνάμε το πλεκτό και πλέκουμε 6αλ.(ch) Με τα 3 τελευταία πλέκουμε πικό(pico) που κλείνουμε με β.γ.(sl st) στο 3ο αλ.(ch). Έχουμε δηλ. 1π.(pico) με 1 πικό(pico) στην κορυφή του. Στο ίδιο στλ.(st) πλέκουμε άλλα 2 π.(dc) Πηδάμε 1στλ.(st) και πλέκουμε 2π.(dc)στο ίδιο στλ.(st),ακολουθούν 3αλ.(ch), 2π.(dc) στο μεσαίο στλ.(st) από τα 3αλ.(ch) του κάθε διαστήματος του 1ου γύρου. Τελειώνουμε πλέκοντας στο τελευταίο διάστημα, 2π.(dc) στο ίδιο στλ.(st), 1 αλ.(ch), 3 π.(dc). Αφού κλείσουμε το τελευταίο π.(dc)  γυρίζουμε το πλεκτό μας, πλέκουμε 3 αλ.(ch) και φτιάχνουμε 1 πικό(pico) το οποίο κλείνουμε  με β.γ(st) στο στλ.(st) στο πρώτο π.(dc).


 4ος γύρος: Στη συνέχεια 2 β. γ.(sl st) στα επόμενα 2στλ.(st), 6 αλ.(ch) από τα οποία τα 3 είναι για το πικό(pico) και τα άλλα 3αλ.(ch) είναι για το πρώτο π.(dc),
2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc)στο ίδιο στλ.(st), 3 αλ.(ch), 4π.(dc) στο μεσαίο στλ.(st) του πρώτου διαστήματος, 3αλ.(ch), 2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc) στο μεσαίο στλ.(st) του δεύτερου διαστήματος, 3 αλ.(ch),
και συνεχίζουμε με αυτή τη σειρά και στο τέλος του γύρου πλέκουμε 2π.(dc)+1αλ.(ch)+3π(dc) στο ίδιο στλ.(st) από το αντίστοιχο αλυσιδάκι(ch) στο ξεκίνημα του προηγούμενου γύρου. Γυρίζουμε και πλέκουμε 1 πικό(pico),  2β.γ.(sl st), 3αλ.(ch), 1 πικό(pico),
5ος γύρος: 2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc), στο στλ(st) από το αντίστοιχο αλ.(ch) του προηγούμενου γύρου, 3αλ.(ch) και στη συνέχεια πλέκουμε από 2π.(dc) στο ίδιο στλ.(st) σε κάθε ποδαράκι(dc) από τα 4π.(dc) του προηγούμενου γύρου, δηλαδή έχουμε 2π.(dc)+2π.(dc)+2π.(dc)+2π.(dc)= 8 π.(dc) σύνολο, 3αλ.(ch),
2π(dc)+1αλ.(ch)+2π(dc) στο ίδιο στλ.(st) από το αντίστοιχο αλ.(ch) του 4ου γύρου, 3αλ.(ch), 8π(dc), 3αλ(ch),....και τελειώνουμε πάλι με την ομάδα 2π.(dc)+1αλ(ch)+3π.(dc) τα οποία πλέκουμε στο ίδιο στλ.(st) από το αντίστοιχο αλ.(ch) του 4ου γύρου.
Γυρίζουμε και πλέκουμε πικό(pico), 2β.γ.(sl st) στα επόμενα στλ.(st), 
6ος γύρος: στη συνέχεια η διαδικασία 3π.(dc) με πικό(pico),+1αλ.(ch)+2π.(dc), 3αλ.(ch) και εδώ πλέκουμε 8π.(dc) επάνω στα στλ.(st) από τα 8π.(dc) του 5ου γύρου, αλλά με τη σειρά, 1π.(dc)+1αλ.(ch)+1π.(dc)+1αλ.(ch)+1π.(dc)+1αλ.(ch)+1π.(dc)+1αλ.(ch)+1π.(dc)+1αλ.(ch)+1π.(dc)+1αλ.(ch)+1π.(dc)+1αλ(ch)+1π(dc) στη συνέχεια 3αλ.(ch)και 2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc) στο ίδιο στλ.(st).....
 και τελειώνουμε με τη γνωστή ομάδα 2π.(dc)+1αλ(ch)+3π(dc) με ένα πικό(pico).
7ος γύρος: Γυρίζουμε το πλεκτό και... 6αλ.(ch) που μας κάνουν 1 πικό(pico) και 1π.(dc)+2π(dc)+1αλ.(ch)+2π(dc) στο ίδιο στλ.(st), 
4αλ.(ch) και πατώντας στο πρώτο π.(dc) της ομάδας των 8π.(dc) πλέκουμε 3αλ.(ch) και κλείνουμε με άρ.γ.(sc) στο δεύτερο στλ.(st) από το επόμενο π.(dc), 3αλ.(ch) και κλείνουμε στο τρίτο στλ.(st)...σύνολο 7 ομάδες από 3αλ.(ch) επάνω στα στλ.(st) της ομάδας των 8π.(dc) του 6ου γύρου.
συνεχίζουμε με 3αλ., μετά πλέκουμε τα 2π.+1αλ.+2π., 3αλ. ...
και κλείνουμε το γύρο με το πικό(pico)
8ος γύρος: Ξεκινάμε όπως στον 3ο γύρο πάντα [πικό(pico), 3π.(dc)+1αλ.(ch)+2π(dc)], 5αλ.(ch)+ 5 ομάδες από 3αλ.(ch)-που θα τις λέω θηλιές- επάνω στις αντίστοιχες του 7ου γύρου, 5αλ.(ch)και 2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc), 
όλα στο ίδιο στλ.(st) από το αλ.(ch) της ομάδας 2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π(dc) του 7ου γύρου, 5αλ.(ch) και τελειώνουμε.
πάλι με 2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc)+ πικό(pico)
9ος γύρος: γυρίζουμε το πλεκτό και ξεκινάμε πάλι με τον ίδιο τρόπο [πικό(pico)+ 3π.(dc)+1αλ(ch)+2π.(dc)], 5αλ.(ch), 4 θηλιές [δηλ. οι ομάδες με τα 3αλ.(ch)], 5αλ.(ch), 2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc) που θα γίνουν στο ίδιο στλ.(st) στο πρώτο αλ.(ch) της ομάδας των 8π.(dc) του 8ου γύρου, 1 πικό(pico)
10ος γύρος: Γυρίζουμε το πλεκτό και συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο με τη διαφορά ότι πλέκουμε τώρα 3 θηλιές - μην ξεχάμε τα πικό(pico) στην αρχή και στο τέλος της κάθε σειράς.
11ος γύρος: Γυρίζουμε το πλεκτό και πικό(pico), 3π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc), 4αλ.(ch), 2 θηλιές, 4αλ.(ch), 2π.(dc)+1αλ.(ch)+3π.(dc)+πικό(pico).
12ος γύρος: Γυρίζουμε το πλεκτό και πλέκουμε το ίδιο αλλά κάνουμε τώρα 1 θηλιά,
13ος γύρος: Γυρίζουμε και, πικό(pico), 3π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc)+4αλ.(ch) πατάμε στο στλ.(st) από το μεσαίο αλ.(ch)της μιας θηλιάς, κάνουμε β.γ.(sl st), 4αλ.(ch)+2π.(dc)+1αλ.(ch)+3π.(dc)+πικό(pico),
14ος γύρος: Γυρίζουμε το πλεκτό και, πικό(pico)+3π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc)+1αλ.(ch)+1 πικό(pico),+1αλ.(ch)+3π.(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc)+πικό(pico).
Αυτό είναι το πρώτο φτερό της πεταλούδας. Κατά τον ίδιο τρόπο γίνονται και τα άλλα τρία.
Ξεκινώ για το δεύτερο φτερό από το στλ.(st) στο τελευταίο αλ.(ch) της ομάδας 2π(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc)+1αλ.(ch)+2π(dc)+1αλ.(ch)+2π.(dc) που είχα αναλύσει στον 8ο γύρο. Η αρχή είναι πάντα η ίδια, όπως και το τελείωμα.
Οι οδηγίες για να μην κουραζόμαστε είναι οι ίδιες με το πρώτο φτερό.
Έτοιμο και το δεύτερο! Ιδού!

Και το τρίτο!
Επιτέλους απέκτησε και τα τέσσερα φτερά της! Κρύβουμε τις κλωστές στα τελειώματα και.... τί γίνεται τώρα με τις κεραίες;
Εδώ τις έχουμε κι αυτές! Είχαμε αφήσει στον πρώτο γύρο 7αλ.(ch) Σ' αυτά θα πλέξουμε 12αρ.γ.(sc) και στο πέμπτο αλ.(ch), αρ.γ.(sc) από δεξιά, στο πέμπτο αλ.(ch) από αριστερά θα σηκώσουμε από 10αλ.(ch), θα κλείσουμε με β.γ.(sl st) τα τελευταία  4αλ.(ch) σε θηλειά και θα συνεχίσουμε πλέκοντας με β.γ.(sl st) τα υπόλοιπα αλ.(ch). Ξεκινάμε βέβαια πλέκοντας πρώτα τη μία και συνεχίζουμε,  αφού την κλείσουμε, άλλα 2αρ.γ.(sc) και συνεχίζουμε με την δεύτερη. 
 Έτοιμη να πετάξει!!!

5 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε πολύ, Καίτη! Θα την επιχειρήσω σύντομα! Μ' αρέσει πολύ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ευχαριστώ πολύ Λίνα να είσαι καλά! Αν δεν καταλαβαίνεις κάτι, πες μου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Έχει γίνει πολύ ωραία! Την ορολογία την είχα μάθει στα αγγλικά και μου φαινεται παράξενο...χιχι.. Θα την επιχειρήσω καθώς οι οδηγίες σου είναι σαφέστατες και σε ευχαριστούμε για αυτό!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κι εγώ Αγγλικά την έμαθα γιατί στο ίντερνετ υπάρχουν και βίντεο και πατρόν πολύ κατατοπιστικά και είναι όλα ξενόγλωσσα. Αλλά αναγκαστικά έμαθα και στα Ελληνικά και να σου πω ακόμη μπερδεύομαι. Εγώ βοηθήθηκα πολύ από τα βίντεο και τις αναλυτικές φωτογραφίες όπως κάνω τώρα εγώ. Δίπλα όμως στις ελληνικές ορολογίες έχω βάλει σε παρένθεση, στην αρχή της ανάρτησης και τις αντίστοιχες ξένες. Επίσης όλα τα σχεδιαγράμματα με τις οδηγίες είναι στα Αγγλικά. Ευχαριστώ πολύ πάντως και για οποιαδήποτε απορία, ρωτήστε με.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. OLÁ KATY,EU ACABAR DE CONHECER SEU BLOG,PARABÉNS,SEUS PROJETOS E CULINÁRIA SÃO MUITO ESPECIAL,VOU FICAR POR AQUI,PARA VER SEMPRE AS NOVIDADES.BOA QUARTA.FELIZ PÁSCOA.VALÉRIA.(BRASIL).

  ΑπάντησηΔιαγραφή